"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

 

      Ve čtvrtek 12. dubna, v den přijímacích zkoušek, se třída 3.4 doplněná o žáky ze zbývajících dvou tříd předposledního ročníku, kteří navštěvují biologický seminář, vydala na exkurzi do východního Německa, konkrétně do hlavního města spolkové země Sasko – do Drážďan.

 

      Prohlídka města začala na náměstí před monumentálním kostelem Panny Marie (Frauenkirche), jenž byl zničen při náletu v únoru 1945. V 90. letech pak začala jeho obnova, která byla dokončena v roce 2005, kdy byl kostel znovu vysvěcen. Naši studenti poté pokračovali v prohlídce nejznámějších pamětihodností v centru města, z nichž většina je soustředěna nedaleko od sebe. Role fundované průvodkyně se ujala učitelka němčiny Emilie Nosková. Protože většina památek je umístěna na poměrně malé ploše, zbyl i čas na přibližně hodinovou návštěvu proslulé galerie Zwinger, kterou uvítali všichni zájemci o výtvarné umění. Ti, které obrazy starých mistrů tolik nelákaly, se vydali na druhý břeh Labe k pomníku nazvanému Goldener Reiter. Jedná se o pozlacenou jezdeckou sochu saského kurfiřta a polského krále Friedricha Augusta I. V záři slunečních paprsků tato socha působila opravdu úchvatným dojmem.Podstatná část odpoledne pak byla vyhrazena pro návštěvu Muzea hygieny (Hygienemuseum), jehož posláním je šířit znalosti týkající se lidského těla, zdraví a medicíny. Vzhledem k tomu, že toto muzeum je velmi interaktivní, přišli si v něm naši žáci opravdu na své.   

 Text a foto Jan Pek

d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9