"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pátek 15. června skupina žáků vyšších ročníků navštívila Technologický kampus v Chamu, jehož zřizovatelem je Technická vysoká škola Deggendorf, která úspěšně spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Termín nebyl zvolen náhodně, protože v tento den v kampusu probíhala akce nazvaná Věda se setkává s uměním, což byla výstava prezentující vybrané práce studentů Fakulty designu a umění ZČU.Ve vstupní hale účastníky exkurze nejvíce zaujala designová studie luxusního elektromobilu BMW i9 představená  jak velkým modelem vozu, tak i bohatým obrazovým materiálem. Jednalo se o diplomovou práci jednoho z plzeňských vysokoškoláků.Po úvodních slovech regionálních osobností následovala prohlídka výstavy i školních dílen vybavených nejmodernější technikou pořízenou díky sponzorství významných firem z okresu Cham. Právě pro ně kampus vychovává budoucí kvalifikované pracovníky. Studenti tedy mohou své technické nápady v prostorách kampusu také realizovat. Jedná se o jednu z forem duální výuky spojující teoretické studium s praxí.Po skončení prohlídky se naši žáci „osobně seznámili“ s malým robotem, který na dotykovém displeji nabídl výběr z několika kratochvílí. Autor těchto řádků si poslechl jeho vysvětlení, proč nejen lidé, ale i roboti potřebují dovolenou. Účastníci exkurze ze třídy 3.4 si s ním zase zahráli elektronické pexeso.  Poté následovala možnost svézt se na elektrických koloběžkách, které jsou dílem studentů chamského kampusu.

Text a foto Jan Pek

Cham 2018
Cham 2018
Cham 2018
Cham 2018
Cham 2018
Cham 2018
Cham 2018
Cham 2018