"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V sobotu 15. září se uskutečnila tradiční vzpomínková pěší pouť z Klenčí pod Čerchovem do Furthu im Wald inspirovaná putováním manželů Králových z románu J. Š. Baara  ´Lůsy´,

kteří se vypravili z Klenčí do furthského kostela vyprosit si narození syna. Slavnostní zahájení se konalo před klenečským hřbitovem, kde hlavní organizátor Jürgen Kögler přivítal účastníky z obou stran hranice. „Jedná se již o šestadvacátý ročník a tím i o jednu z nejstarších pravidelných akcí přispívajících k česko-německému porozumění,“ zdůraznil ve svém krátkém proslovu klenečský starosta Jan Bozděch. Mluvené slovo se během zahájení střídalo s hudbou a zpěvem sboru Haltravan a dívčího tria našich bývalých studentek. Jürgen Kögler také připomněl, že před několika lety naši žáci společně se svými vrstevníky z Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu během výtvarného workshopu zhotovili a poté podél trasy tohoto pochodu společně instalovali několik reliéfů s motivy z pouti manželů Králových a s jednoduchými českými a německými nápisy. Po položení květin na Baarův hrob se pochodníci vydali na cestu vedoucí přes Chodov, Pec pod Čerchovem a Schafberg k furthskému hřbitovnímu kostelíku, kde byla celebrována mše. Oproti minulým dvěma rokům účastníkům tentokrát přálo i počasí.

Text a foto Jan Pek

Klenčí - Furth ...
Klenčí - Furth ...
Klenčí - Furth ...
Klenčí - Furth ...
Klenčí - Furth ...