"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Er                                   

Díky schválenému grantu v programu Erasmus+ KA1 absolvují učitelé naší školy, kteří se do projektu zapojili, vzdělávací aktivity v zahraničí.

O letních prázdninách vyjely dvě učitelky cizích jazyků na metodické kurzy do francouzského Brestu a anglického města Norwich, na podzim absolvovali dva pracovníci vedení školy jazykové kurzy na Maltě a v německém Regensburgu. V dubnu vyjede další učitelka cizích jazyků na metodický kurz do Vídně a o letních prázdninách se uskuteční poslední výjezdy učitelek cizích jazyků do Regensburgu a Edinburgu. Cílem mobilit je, aby si učitelé zdokonalili znalosti cizích jazyků, zvýšili povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojili se do sítě mezinárodních kontaktů a získali smysl pro evropské občanství a evropskou identitu.