Vytisknout

     Naše škola byla vybrána spolu s dalšími 5 z celého Plzeňského kraje, aby se zúčastnila pilotního projektu Prométheus. Celý projekt je zaměřen na děti se zájmem o techniku a přírodní vědy a je určen pro věkovou kategorii 12 - 16 let.

Do projektu jsou zapojeni žáci tříd nižšího gymnázia. V současné době se žáci na pravidelných pondělních schůzkách připravují na krajské kolo, které proběhne v úterý 24. listopadu v Plzni.

     Krajského finále se zúčasntí pětičlenné (resp. šestičlenné) družstvo a 20 aktivně zapojených diváků. Finále bude mít 5 kol, ve kterých budou soutěžící postupně prezentovat svoji školu, předvedou model postavený ze stavebnice Merkur, poradí si se šiframi, pokusí se co nejlépe vysvětli vylosovaný pojem a co nejpřesněji určí výšku místnosti, odváží půl kila písku nebo odhanou 1 minutu.

     20 diváků, které si s sebou soutěžící družstva přivezou, mají za úkol v přestávkách mezi disciplínami odpovídat na otázky, které jim zadá pořadatel. Tito diváci mohou přinést svému družstvu až 18 bodů.

    Pro žáky, kteří nemají velký zájem o techniku, je připravena fotosoutěž na téma Svět očima vědce, které se mohou zúčastnit všichni žáci nižšího gymnázia. 4 nejlepší fotografie z každé kategorie (svět očima chemika, fyzika, biologa, matematika) budou vystaveny v průběhu krajského finále společně s fotografiemi z ostatních škol. Vítězové každé kategorie na krajské úrovni budou odměněni a navíc přinesou svému družstvu další body.