Vytisknout

 Jaká bude naše společná budoucnost, o tom budou rozhodovat i naši žáci

Mimořádně slavnostní ráz měl podpis partnerské smlouvy mezi naším gymnáziem a Gerhardinger Realschule Cham,

který se uskutečnil v úterý odpoledne v budově Okresního úřadu v Chamu. Mezi čestnými hosty nechyběli senátor Jan Látka, starosta Domažlic Miroslav Mach a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková. Senátor Jan Látka ve svém vystoupení zdůraznil, že Gymnázium J. Š. Baara patří mezi prestižní školy jeho senátního obvodu, a připomněl, že přeshraniční spolupráce je také jedním z východisek pro formování aktivních, proevropsky orientovanCham - podpis pratnerské smlouvyých občanských postojů.

Ke slovu se dostali i samotní studenti. Žákyně chamské reálky si připravily prezentaci snímků ze svého pobytu v Domažlicích, student naší třídy 4.6 Denis Dvořák sérií promítaných fotografií připomněl nedávnou reciproční návštěvu v Chamu. Obě prezentace byly vedeny v angličtině.

Na tuto skutečnost ve svém krátkém proslovu pohotově zareagoval domažlický starosta Miroslav Mach, když se obrátil k přítomným studentům: „Angličtina vám otevře dveře do světa, ale znalost němčiny nebo češtiny otevře dveře do srdcí vašich sousedů.“

Na otevírání srdcí pomocí mateřštiny sousedního národa pak došlo při vystoupení ředitelky naší školy Jany Štenglové a ředitele Gerhardinger Realschule Cham Martina Zimmermanna. Oba přečetli stejný projev, ale naše paní ředitelka v němčině a její bavorský kolega v češtině. „Naším přáním je odbourávání zažitých stereotypů, hledání porozumění a pochopení. Jsme si vědomi toho, že ačkoliv v Německu a v Čechách, ve skutečnosti žijeme v jedné zemi, a tou je Evropa. Jaká bude naše společná budoucnost, o tom budou rozhodovat i naši žáci,“ pravili ve společném proslovu jazykem svých sousedů.      Poté následoval slavnostní podpis partnerské smlouvy. Po něm měla ředitelka našeho gymnázia přichystáno pro bavorské hostitele ještě velké překvapení – dva obrovské chodské koláče. O to, aby se z celého slavnostního aktu nestal pouze suchý sled projevů oficiálních hostů, se přičinila  studentská hudební vystoupení, při nichž se střídala krojovaná chodská kapela s dvojicí bavorských žákyň.         

Text a foto Jan Pek

Podpis partners...
Podpis partners...
Podpis partners...
Podpis partners...
Podpis partners...
Podpis partners...
Podpis partners...
Podpis partners...