"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pondělí 23. listopadu dopoledne zhlédla celá škola v domažlickém kině pásmo k 90. výročí úmrtí J. Š. Baara, v němž se střídalo mluvené slovo s projekcemi historických fotografií, chodskou muzikou a písničkami i s hranými scénkami z Baarových knih.

Od 18 hodin se stejné představení konalo i pro veřejnost. Velký dík patří všem účinkujícím studentům i pedagogům, kteří se podíleli na přípravě pásma, ale zejména iniciátorce, koordinátorce a režisérce celého programu, učitelce dějepisu Mgr. Marii Johánkové.

Text a foto Jan Pek, Dan Schnurfpeil (5.6)

Oslavy J. Š. Ba...
Oslavy J. Š. Ba...
Oslavy J. Š. Ba...
Oslavy J. Š. Ba...
Oslavy J. Š. Ba...
Oslavy J. Š. Ba...
Oslavy J. Š. Ba...
Oslavy J. Š. Ba...
Oslavy J. Š. Ba...
Oslavy J. Š. Ba...
Oslavy J. Š. Ba...
Oslavy J. Š. Ba...
Oslavy J. Š. Ba...
Oslavy J. Š. Ba...
Oslavy J. Š. Ba...
projekt_baar_20...
projekt_baar_20...
projekt_baar_20...
projekt_baar_20...