Vytisknout

Doc. Masopust

Ve čtvrtek 23. listopadu navštívili naši školu doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. a Ing. Ivo Veřtát, Ph.D. z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, aby žáky seznámili s projektem PilsenCUBE II, což je stavba maličkého studentského satelitu, jehož posláním je nasměrovat mladé lidi k vesmírnému programu.

Město Plzeň, které projekt finančně podpořilo, a univerzita nejsou jeho jedinými realizátory, ale otevřely dveře ke spolupráci středním školám, jejichž vlastní týmy mohou navrhnout experimenty, které se mohou na oběžné dráze realizovat. O tom, které z nich se nakonec na palubu družice dostanou, rozhodne výsledek soutěže. „Můžete připravit různě složité experimenty, jako jsou jednoduché analogové nebo digitální senzory pro měření prostorové orientace satelitu a jeho rotace nebo testování odolnosti součástek proti podmínkám panujícím ve vesmíru,“ vysvětlil našim žákům Ivo Veřtát.

„Při konstrukci studentského satelitu budou využity zkušenosti ze stavby současného přístroje VZLUSAT-1, jenž má rozměry 10 x 10 x 20 cm, váží dvě kila a na oběžnou dráhu ho spolu s řadou dalších vynesla indická raketa 23. června letošního roku. Dosud s ním bylo navázáno 915 rádiových kontaktůIng. Veřtát trvajících vždy přibližně 10 minut,“ informoval naše studenty docent Masopust, jenž je vedoucím celého projektu.

V jeho rámci je vyhlášena také nesoutěžní sekce. Do té se mohou přihlásit studenti bez věkového omezení, přičemž nemusejí mít zkušenosti s vývojem elektronických systémů. Tady je šance například pro datové analytiky, programátory pro podporu operátorů satelitu, nebo je možné zřídit stanoviště pro příjem signálů ze satelitu.

„Do týmu, který se bude podílet na přípravě satelitu, potřebujeme lidi s kreativním myšlením. Kosmický výzkum neznamená, že jenom vyšleme družici, ale hlavně že se naučíme dělat věci, které jsou na špičce současných technologií. Jde nám o to, aby v našem regionu byli lidé, kteří něco umí a jsou schopni ve svém profesním životě něco dokázat,“ uzavřel své vystoupení docent Jiří Masopust.

Z našeho gymnázia se do projektu PilsenCUBE II zapojily dva týmy tvořené žáky tříd 2.6, 4.6 a 5.8.                                                                                                                                                              

Text a foto Jan Pek