"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Ve školním roce 2013/2014 proběhne již 29. ročník našeho pochodu Lenochod. Termín je stanoven na sobotu 26. 4. 2014, organizace se ujmou naposledy studenti třídy 5.6 ve spolupráci s jejich nástupci ze třídy 5.8.

Studenti gymnázia každoročně pořádají tradiční turistický pochod Lenochod, v letošním roce již 28. ročník. Pochod měl trasu dlouhou 12 km, cesta vedla přes novou rozhlednu u Tlumačova, bohužel počasí nedovolilo využít krásného posezení s ohništěm.Termín Lenochodu bývá pravidelně předposlední sobotu v dubnu. Účastníci na startu obdrží mapku s popisem tras, v cíli pak získají diplom a malé občerstvení. Na trasách jsou rozmístěné kontroly, úseky vedou po turisticky značených stezkách, příp. některé části si pořadatelé sami vyznačují. Třída s největším počtem účastníků pak obdrží dort, který škole hradí Sdružení rodičů.