"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pátek před podzimními prázdninami se ředitelka naší školy Mgr. Jana Štenglová setkala s úspěšnými sportovními reprezentanty.

Jednalo se o družstvo chlapců, které v celostátním finále prestižní atletické soutěže středních škol Corny cup v Břeclavi vybojovalo 4. místo, a o družstvo běžkyň, jež z celostátního finále v přespolním běhu konaném v Královehradeckém kraji přivezlo rovněž 4. místo korunované navíc ještě 2. příčkou Alexandry De Sousa v individuálním pořadí. Vedoucím obou družstev byl učitel tělesné výchovy František Novák, který účast na těchto soutěžích také organizačně zajišťoval.     Text a foto Jan Pek, František Novák

Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...
Přespolní běh 2...