"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
Nahoru

Dokumenty

Dodatek Školního řádu Gymnázia J.Š. Baara 13-14
Dodatek školního řádu 2015 (používání mobilního telefonu)
Dodatek Školního řádu Gymnázia J.Š. Baara 15-16
Dodatek ŠŘ GJŠB srpen 2017
Příloha Školního řádu GJŠB
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Zřizovací listina GJŠB
Školní vzdělávací program - nižší gymnázium
Školní vzdělávací program - vyšší gymnázium
Doplněk ŠVP volitelné semináře
Dodatek_ŠVP_září_2017_Vzdělávání_žáků_s_SVP a nadaných
Rozvaha příspěvkové organizace
Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2016
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2016/2017
Informace o zpracování osobních údajů
 
 
Powered by Phoca Download