"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Oznámení studentům

 KANDIDÁTKA PRO DÍLČÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

( Zástupci zletilých žáků) 

Dílčí volby do Školské rady se uskuteční dne 1. 10. 2018 od 10,00 h.

Místo konání : třídy 4.4, 6.6, 8.8, 3.4, 5.6, 7.8

Voliči: Plnoletí studenti  

Kandidáti na zástupce zletilých žáků ve ŠR:

  1. Štěpán Rottenborn
  2. Anežka Pikhartová
  3. Diana Zímová
  4. Ondřej Vaněk    
  5. Filip Kruml   

 

Vyvěšeno dne 24. 9. 2018                               

Mgr. Marie Johánková

jednatelka ŠR