"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Volební akt se uskuteční 20. 11. 2014 v jídelně gymnázia od 15 do 18 hodin. ŠR je šestičlenná: 2 zástupci zřizovatele (KÚ plzeňského kraje), 2 členové pedagogického sboru, 1 zástupce nezletilých žáků a 1 zástuce plnoletých studentů.

Návrhy na kandidáty přijímají do 14. 11. 2014 třídní učitelé, kancelář školy či předseda Studentské rady.

Legislativní ukotvení o volbě a činnosti ŠR je v § 167 a následném zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jíném vzdělávání (školský zákon).