Vytisknout

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Pivovarská 323, 344 42 Domažlice tel. 379 414 211

fax 379 72 59 57

e.mail:gjsb [AT] gymdom [DOT] cz

Oznámení

Výsledky voleb do Školské rady GJŠB

Volební akt se uskutečnil dne 20. 11. 2014 v době od 16.00 h do 18.00 h v jídelně školy.

Do Školské rady GJŠB byli voleni

za nezletilé žáky 1. Vlastimil Hroník…. ……........34 hlasů

2. Ing. Radek Bošek…………….25 hlasů

za zletilé žáky 1. Šárka Zavadilová…………… 13 hlasů

2. Martin Spörl………………….12 hlasů

3. Kateřina Veruňková………… 4 hlasy

4. Arabella Kalis………………… 2 hlasy

za pedagogické pracovníky byly se stejným počtem 32 hlasů zvoleny

Mgr. Marie Johánková a Mgr. Pavlína Vondrašová.

Zvolenými do Školské rady GJŠB jsou Vlastimil Hroník, Šárka Zavadilová,

Mgr.Marie Johánková a Mgr.Pavlína Vondrašová.

V Domažlicích dne 24. 11. 2014

Vyvěšeno dne 24. 11. 2014

Mgr.Jana Štenglová

ředitelka gymnázia