Vytisknout

Volby do nové ŠR na dobu tří let proběhly 20. 11. 2014. Členy této rady se stali: Vlastimil Hroník (za rodiče nezletilých žáků), Šárka Zavadilová (za plnoleté studenty), Mgr. Marie Johánková a Mgr. Pavlína Vondrašová ( za pedagogické pracovníky). Rada bude ještě doplněna o dva politické zástupce Plzeňského kraje.

V Domažlicích 25. 11. 2014