"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

 

 Výsledky voleb do Školské rady    

Volební akt se uskutečnil dne 16.11.2017 v době od 16.00 h do 18.00 h v jídelně školy.   Do Školské rady GJŠB byli voleni za nezletilé žáky    1. MUDr. Šárka Nejdlová ……...36 hlasů Ing. Miroslav Jandečka……....18 hlasů Ing. David Vokoun…………...11 hlasů Ing. Hana Vaňková………….....9 hlasů Mgr. Ing. Kamila Bendová…….6 hlasů Jana Kouříková………………...5 hlasů Bc. Petr Kinzler………………...3 hlasy  Z počtu oprávněných voličů 415 volilo 88 rodičů. Vítězkou voleb se tedy stala MUDr. Šárka Nejdlová.Za pedagogické pracovníky byly se stejným počtem 44 hlasů zvoleny Mgr. Marie Johánková a Mgr. Pavlína Vondrašová. Za plnoleté studenty je členem ŠR Steffen Schreiber, kterému jeho mandát trvá do konce studia na gymnáziu. Dva další členové budou kooptováni do ŠR zřizovatelem naší školy. Členy Školské rady GJŠB po volbách jsou MUDr. Šárka Nejdlová, Steffen Schreiber, Mgr.Marie Johánková a Mgr.Pavlína Vondrašová.  V Domažlicích dne 20.11.2017 Vyvěšeno dne 20.11.2017