"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

V pondělí 29. 1. 2018 se ve 14,30 hod. sejde v ředitelně gymnázia nově zvolená Školská rada GJŠB Domažlice. Budou v ní zasedat Ing. Miroslav Mach a Ing. Václava Jandečková, kteří byli kooptovaní do tohoto orgánu naším zřizovatelem, Mgr. Marie Johánková a Mgr. Pavlína Vondrašová za pedagogické pracovníky, MUDr. Šárka Nejdlová za rodiče nezletilých žáků a Steffen Schreiber za plnoleté studenty. Na schůzi bude zvolen předseda ŠR a budou vytýčeny úkoly pro všechny členy rady.