Vytisknout

1.6, 3.8 - Základy praktické chemie 1

- látky a tělesa

- roztoky, směsi

- voda

- atom

- vodík, kyslík, železo, atříbro, zlato, měď, cín, olovo, síra, fosfor, uhlík

- jednoduché výpočty - hmostností zlomek, výpočty z rovnic, úprava jednoduchých rovnic

- názvosloví a zástupci oxidů, halogenidů

- kyseliny, zásady, neutralizace, pH

- soli - názvosloví, zástupci

 

2.6, 4.8 - Základy praktické chemie 2

- redoxní děje

- výroba železa a oceli

- elektrolýza

- energie - uhlí, ropa, zemní plyn

- základy organické chemie

- deriváty uhlovodíků

- přírodní látky, plasty

- využití chemie