"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

1.4, 3.6, 5.8 - Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl

- názvosloví, výpočty ze vzorců

- atom

- chemická vazba

- kinetika chemických reakcí

- chemická termodynamika

- chemické reakce, výpočty z rovnic

- vodík, kyslík, voda, peroxid vodíku

- acidobazické reakce, hydrolýza solí

- nekovy a jejich sloučeniny

 

2.4, 4.6, 6.8 - Chemie pro čtyřletá gymnázia 1., 2. díl

-elektrochemie

- nepřechodné kovy

- přechodné prvky, komplexní sloučeniny

- vnitřně přechodné prvky

- složení organických sloučenin

- klasifikace organických reakcí

- uhlovodíky s jednoduchými, dvojnými a trojnými vazbami

- uhlí, ropa, zemní plyn

 

3.4, 5.6, 7.8 - Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl

- deriváty uhlovodíků - halogenderiváty, organokovové sloučeniny, dusíkaté sloučeniny

- hydroxyderiváty, thioly, thiofenoly

- ethery

- karbonylové sloučeniny

- karboxylové kyseliny

- funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin

- heterocyklické sloučeniny

- markomolekulární látky

- sacharidy

- lipidy

- bílkoviny

- biokatalyzátory

- nukleové kyseliny

- sekundární metabolity

 

Seminář a cvičení z chemie - volitelný předmět pro maturitní ročník

- opakování učiva k maturitní zkoušce

- teorie hybridizace

- látkový a energetický metaboslismus

- chemické rovnováhy