"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V úterý 16.12. 2014 proběhlo v učebnách biologie školní kolo 49. ročníku Biologické olympiády kategorie C a D. Letošní téma se týkalo stromů a jejich života. V kategorii D (1.8 a 2.8) soutěžilo 27 studentů, v kategorii C (3.8, 4.8, 1.6, 2.6) pak 23 studentů.

Olympiáda se skládá ze tří částí - teoretického testu, poznávání přírodnin a praktického úkolu, kde se podle klíče určovaly větvičky stromů podle pupenů.

Zde jsou výsledky obou kategorií:

   kategorie D

1. místo: GERBEROVÁ Anna (2.8)      2.místo: ŠIMKOVÁ Lucie (2.8)      3.místo: KOHELOVÁ Miroslava (2.8)

   kategorie C

1.místo: KUDRNOVÁ Veronika (3.8)      2.místo: MELICHAROVÁ Petra (2.6)       3.místo: ANDERLE Tim (3.8)

Všichni výše jmenovaní postupují do okresního kola. Do té doby ještě musí zpracovat vstupní úkol na vybrané téma. Jeho hodnocení se započítává do výsledků okresního kola