Vytisknout

   V úterý 10.2. 2015 porovnali svoje biologické vědomosti a dovednosti také biologové z vyššího stupně gymnázia.

Proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorií A a B. V kategorii B (1. a 2. ročník čtyřletého a odpovídající ročníky víceletého gymnázia) soutěžilo 16 studentů, v kategorii A (3. a 4. ročník čtyřletého a odpovídající ročníky víceletého gymnázia) pak pouze 7 studentů.

   Celá soutěž se skládala ze čtyř částí. První bylo poznávání přírodnin, poté následoval test, který se jako loni vyplňoval na počítačích, a pak se studenti odebrali do laboratoří biologie a chemie, kde následoval praktický úkol a laboratorní práce. Kategorie A měla úkoly obzvlášť náročné, proto musela využít vybavení chemické laboratoře.

   Zde jsou nejúspěšnější řešitelé obou kategorií:

kategorie A

1. místo: NÁHLOVSKÝ Jan (3.4)

2. místo: SZABÓ Ondřej (4.4)

3. místo: PROCHÁZKA Jakub (8.8)

kategorie B

1.místo: CZIELOVÁ Tereza (4.6)

2.místo: ANDERLOVÁ Nikoleta (6.8)

3.místo: MACHOVÁ Klára (6.8)

   Všichni výše jmenovaní postupují přímo do krajského kola, protože okresní kolo není v těchto kategoriích pořádáno.