"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Ve čtvrtek 22. března se v Domě dětí a mládeže Domino Domažlice uskutečnilo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naše škola měla zastoupení v kategorii III.A a reprezentovali ji Tim Anderle ze 7.8, Dominika Johánková ze 3.4 a Martin Borovička ze 4.6.

Soutěžící museli nejprve prokázat své schopnosti a dovednosti porozumět mluvenému slovu a splnit požadované úkoly. V ústní části se pak po krátkém rozhovoru o sobě vyjadřovali k zadaným problémům každodenních situací a konverzovali s porotou na vybraná témata.Všem účastníkům děkujeme za předvedené výkony a blahopřejeme Timu Anderlovi, který obsadil 2. místo.