"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

V úterý 29. 1. 2019 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády v anglickém jazyce všech tříd vyššího gymnázia kromě maturitních ročníků.

     Soutěž byla rozdělena na poslechovou a ústní část. Poslechový test měl dvě části: multiple choice a gap-filling text. Nově zavedeným pravidlem bylo, že všichni soutěžící postoupili k ústní části zkoušky. V letošní Olympiádě v anglickém jazyce soutěžilo celkem 20 vybraných studentů. 

V ústní části soutěže si každý soutěžící vylosoval jedno téma a dvojici obrázků. Témata obsahovala jednotlivé podotázky a dvojice obrázků byla na tématu nezávislá. Byla hodnocena přesnost vyjadřování, plynulost, rozsah slovní zásoby, gramatická správnost i výslovnost. 

Na prvním místě se umístil Jan Pittner (7.8). Druhý v pořadí skončila Tereza Mlnaříková (7.8). Oba studenti postupují do okresního kola olympiády. Třetí místo obsadila Martina Volfová (1.4) a je náhradnicí pro okresní kolo.   

Všem studentům děkujeme za účast a výhercům gratulujeme. ☺                                                          

Organizovali:

Petr Diviš, Jaroslava Vecková, Patricie Dvořáková