"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

     Ve středu 27. listopadu se uskutečnila cvičná zkouška pro uchazeče o mezinárodní certifikát  v anglickém jazyce ´Cambridge English´, ve kterém si mohli studenti otestovat úroveň svých jazykových dovedností.

Protože jsme již jeden pre-testing absolvovali na konci září, byl počet studentů nižší, než v minulých letech. Nicméně, v těchto dvou termínech se celkem zúčastnilo 23 studentů jazykové úrovně C1 (zkouška CAE), 52 studentů úrovně B2 (FCE) a 26 studentů úrovně B1 (PET). V září si 4 studenti vyzkoušeli vůbec nejvyšší jazykovou úroveň C2 (CPE).

     Zkouška měla čtyři části: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ´Use of English´  (znalosti gramatiky a slovní zásoby) a psaní. Vynechána byla část ´Speaking´, která testuje mluvený projev studentů. Této dovednosti bude věnován samostatný seminář, který se bude konat na naší škole 29.1. 2020.

     Výsledky této zkoušky nanečisto budou oznámeny v první polovině prosince.

     V letošním roce byla poprvé pozvána na základě článku v Domažlickém deníku veřejnost a i studenti z ostatních domažlických středních škol. Největší ohlas našla tato nabídka na VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, kde bude tuto zkoušku nanečisto konat 67 studentů.

     Přeji všem studentům hodně úspěchů u těchto zkoušek a věřím, že tento pre-testing jim bude měřítkem a motivací v dalším rozvíjení svých jazykových dovedností.

     Zprávu vypracoval:  Petr Diviš