Vytisknout

Dne 22.1.2014 se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce kategogie III. Do soutěžního klání se letos v této kategorii zapojilo celkem 42 studentů, a to ze tříd 1.4, 2.4, 3.4, 3.6, 5.6, 5.8, 6.8 a 7.8.

Soutěž jako obvykle probíhala ve dvou fázích. První část obsahovala velmi náročné poslechové cvičení vyžadující jednak odpovědi typu T/F, jednak cvičení, ve kterém měli studenti dokončit výrok tak, aby byl v souladu s tím, co právě slyšeli. Maximální dosažitelný počet bodů za tuto část soutěže byl 23, přičemž nejlepší výsledek činil 17.

            Do druhé - konverzační - části olympiády postoupili následující studenti, kteří dosáhli v poslechu výsledku nad 12 bodů včetně. (V pořadí od nejvyššího bodového hodnocení.)

            Václav Pritzl (ze třídy 7.8)

            Josef Hofman (7.8)

            Martin Tauer (7.8)

Rostislav Bušek (1.4)

Jan Anderle (7.8)

Nguyen Duc Minh (6.8)

Mai Da Lan Thanh (6.8)

Každý ze soutěžících, kteří se probojovali do finále, měl za úkol nejen popisovat a porovnávat dvojici obrázků týkajících se určitého tématu, ale také odpovědět na danou otázku, která se k obrázkům vztahovala. V této konverzační části soutěže porota ve složení Mgr. Vecková, Mgr. Borovičková a Mgr. Krausová hodnotila jak schopnost samostatného projevu, jeho plynulost a obsah sdělení, tak gramatickou správnost, výslovnost a šíři používané slovní zásoby. Ve výsledném pořadí soutěžících se odráží úspěšnost v obou částech soutěže. Trojice vítězů je následující:

  1. Josef Hofman (7.8)
  2. Václav Pritzl (7.8)
  3. Martin Tauer (7.8)

Po dohodě s DDM Domino v Domažlicích všichni tři postupují do okresního kola soutěže, které se koná již ve středu 5. 2. 2013.

Vypracovala: Mgr. Borovičková