"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Dne 31. 3. 2014 se studenti GJŠB účastnili krajského kola Soutěže v AJ.

Soutěž se konala v Krajském centru vzdělávání a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Plzni. Na základě okresního kola konaného v Domažlicích byli vybráni tito studenti:

Michal Šmíd 1.6

Josef Hofman 7.8

M. Šmíd reprezentoval naši školu v kategorii II B (nižší stupeň gymnázií), J. Hofman byl zařazen do kategorie III (střední školy). V každé kategorii soutěžilo 7 studentů, jejichž jazykové dovednosti byly skutečně na velmi vysoké úrovni.

Po registraci soutěžících a proplacení jízdného následovala soutěž samotná. Nejprve proběhla v obou kategoriích poslechová část stylem Multiple Choice. Michal měl určit v poslechu 8 řečových situací. Dále pak hovořil o tématu Media & Entertainment a porovnával dvě situace ze sportovního prostředí. Na   prvních třech místech se sice neumístil, ale jazykové olympiády se zúčastnil poprvé a každopádně to byla pro něho cenná zkušenost.

J. Hofman měl osobně z poslechu dobrý pocit a absolvoval poslechový test s maximálním počtem bodů. Po krátké přestávce hovořil 15 minut k tématu Living in the Czech Republic a porovnával také řečové situace. Celkově byl velmi úspěšný, v krajském kole se umístil na výborném 2. místě. K úspěchu samozřejmě gratulujeme a oběma studentům přejeme hodně dalších pěkných zážitků s angličtinou.

                                                                       Lenka Ledvinová a Štěpánka Borovičková