"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Ve středu 16.dubna 2014 se uskutečnila olympiáda v anglickém jazyce pro IB kategorii (žáci tříd 1.8 a 2.8).

Na prvním místě se po bezchybném poslechu velmi přesvědčivě umístila Anna Gerberová ze třídy 1.8, na druhém až čtvrtém místě po vyrovnaných výkonech Jan Pittner, Tran Than Kiet a Pham Thao Nhi (všichi ze třídy 2.8). Tato kategorie je nepostupová, tzn. že vítěz nepostupuje do okresního kola. Všichni obdrželi diplomy.

Celkem se zúčastnilo 41 žáků, z toho bylo 30 žáků ze třídy 1.8 a 11 žáků ze třídy 2.8.

V první části všichni soutěžící absolvovali poslechový test na porozumění mluvenému slovu a po jeho vyhodnocení postoupilo 14 nejlepších (s žádnou nebo jednou chybou v poslechové části) do konverzační části. V té se každý soutěžící sám za sebe představil a poté konverzoval se zkoušejícími na téma škola, rodina, bydlení či volný čas.

Maximální počet bodů, kterého mohli účastníci dosáhnout, bylo 31 bodů (11 bodů poslech a 20 bodů ústní část).