"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Školní kolo Olympiády v AJ 2014/2015 – kategorie II. B

Ve středu 17. 12. 2014 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády v anglickém jazyce tříd 1.6, 2.6, 3.8, 4.8.

Soutěž byla rozdělena na poslechovou a ústní část.   Poslechový test měl dvě části: multiple choice a gap-filling. Po opravení poslechové části bylo vybráno 6 postupujících do ústní části. Poslechového testu se celkem zúčastnilo 26 studentů.   Ústní části se zúčastnili M.Ticháček (4.8), Mai Hoang Viet (Roman) (4.8), Nguyen Manh Linh (Lukáš) (4.8), J. Čejková (4.8), G. Proková (2.6), P. Ledvina (2.6). Každý soutěžící si volil jak z témat, tak z obrázků. Témata obsahovala jednotlivé podotázky a obrázek byl na tématu nezávislý. Volba pořadí záležela na samotných soutěžících. Byla hodnocena přesnost vyjadřování, plynulost, rozsah slovní zásoby i výslovnost.   Na prvním místě se umístil Mai Hoang Viet (Roman), který zároveň postupuje do krajského kola. Druhý v pořadí skončil Nguyen Manh Linh (Lukáš), který je zároveň náhradníkem v rámci krajského kola. Třetí místo obsadila Gabriela Proková. Všem studentům děkujeme za účast a výhercům gratulujeme. ☺                                                                                                                         Lenka Ledvinová, Marina Krausová         

                                         P7200106