"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Dne 3. 6. se na Gymnáziu J. Š. Baara uskutečnilo školní (a zároveň nepostupové) kolo soutěže olympiáda v anglickém jazyce, kategorie I.B.

 Tohoto kola se celkem zúčastnilo 28 žáků (16 ze třídy 1.8, 12 ze třídy 2.8). V úvodní části absolvovali poslech s porozuměním. Poslech se týkal vyplnění osobních údajů v dotazníku na základě rozhovoru rodilých mluvčích. Deset nejlepších adeptů postoupilo do druhého kola. Zde proběhl přibližně pětiminutový rozhovor týkající se témat, která se probírají v hodinách anglického jazyka. První místo obsadila Pham Huyen Mi (2.8), na druhém místě se umístila Adéla Pavleová (2.8) a třetí místo náleží Phan Ngoc Huyen (1.8). Všem zúčastněným děkujeme a vítězkám blahopřejeme. 

                                                                                                                                          L. Ledvinová, J. Linart