"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Školní kolo Olympiády v AJ 2017/18 - kategorie II.B

V úterý 19.12. 2017 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády v anglickém jazyce tříd 1.6, 2.6. 3.8, 4.8. Soutěž byla rozdělena na poslechovou a ústní část.

 Poslechový test měl dvě části, obě části byly typu multiple choice. Jedna byla více zaměřena na faktické údaje (čísla, data). Druhá se týkala rozhovoru s celebritou a vybíraly se odpovídající situace. Po opravení poslechové části bylo z 33 studentů vybráno 5 postupujících do ústní části.

Ústní části se zúčastnili Benedikt Hardy, Michal Trinh, Pham Huyen Mi (Míša), Adéla Langová (všichni ze třídy 4.8) a Anežka Alexis Kohelová (1.6). Každý soutěžící si volil jak z témat, tak z obrázků. Na téma i obrázek reagovali jednotliví soutěžící bez přípravy. Témata obsahovala jednotlivé podotázky a obrázek byl na tématu nezávislý. Volba pořadí záležela na samotných soutěžících. Byla hodnocena přesnost vyjadřování, plynulost, rozsah slovní zásoby i výslovnost. 

Stupně vítězů obsadili studenti ze třídy 4.8. Na prvním místě se umístila Pham Huyen Mi, která zároveň postupuje do krajského kola. Druhý v pořadí skončil Benedikt Hardy a třetí místo obsadil Michal Trinh. 

Všem studentům děkujeme za účast a výhercům gratulujeme. 

                                                                                                         Lenka Ledvinová, Patricie Dvořáková