"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Ve středu 2. listopadu se třída 7.8 společně s paní učitelkou Mrázovou a paní učitelkou Šlajsovou podívala do Amerického centra v Plzni.

 Navštívili jsme také knihovny cizích jazyků, a sice anglickou, německou a také knihovnu věnovanou jazykům románským. Informace ohledně uspořádání knih a dalších materiálů v knihovnách jsme se dozvěděli od průvodkyň, které pro nás měly připravené také aktivity v cizím jazyce. Měli jsme možnost podívat se jak na knihy ke studiu, tak na díla světoznámých autorů, ať už v originále nebo jen zkrácené formě. Naším dalším stanovištěm bylo Americké centrum U.S. Point na Západočeské univerzitě. Program byl zaměřen na seznámení se s možností studia a práce v USA a dalšími službami, které Americké centrum zdarma poskytuje nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost. Mimo jiné jsme se také dozvěděli zajímavosti o odlišnosti naší a americké kultury. Exkurze pro nás byla přínosem jak po stránce jazykové, tak i s ohledem na budoucí studium. Nyní víme, kde můžeme hledat zdroje, informace a pomoc s cizími jazyky. Náš celodenní výlet ukončila zpáteční cesta vlakem, která však vypadala, že se bude muset o hodinu odložit, jelikož se program v Americkém centru trochu protáhl. Nakonec jsme vlak, ačkoliv jen díky běhu od tramvajové zastávky až na vlakové nástupiště, úspěšně stihli.

Vladimíra Cimbolincová