"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Stalo se již tradicí, že se čtvrté ročníky každý rok v září, či v říjnu vydávají po stopách Karla Čapka. Ani letos tomu nebylo jinak a 17. září se rozjely dva autobusy směrem k Dobříši, v jejíž blízkosti se nachází spisovatelův památník.

Studenti zde mají možnost pocítit na vlastní kůži genius loci a nasát do sebe spoustu zajímavých informací z úst fundovaných průvodkyní. Okolí památníku, které je významně poznamenané rukou zkušeného zahradníka Karla Čapka, si mohli studenti projít po zhlédnutí filmu a výkladu průvodkyně, nicméně chladné počasí bránilo delšímu pobytu v zahradách kolem domu.

Po rychlém přesunu do Prahy se studenti rozdělili na dvě skupiny, z nichž jedna se vypravila směrem k Náprstkovu muzeu, kde probíhá výstava mapující život indiánů v Americe, a druhá na prohlídku Staroměstské radnice - věže, kaple a podzemí.

Vrcholem exkurze byla návštěva Stavovského divadla, kde se hrála jedna z nejslavnějších her dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla Zahradní slavnost.