"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V úterý 8. 4. naše třída 1.6 navštívila společně s třídou 3.8 Pražské divadlo v Dlouhé.

Cestou tam jsme uvízli v zácpě, ale alespoň jsme zamávali ostatním řidičům. Představení se jmenovalo ,, O líné babičce‘‘. Příběh pojednával o důchodkyni Miladě a jejích dětech, vnoučatech, přáních a snech. Důchodkyně letěla balónem, řídila nejrychlejší auto světa, které si půjčila od souseda milionáře, potápěla se a zdolávala osmitisícovku v Himalájích, kde zachránila zajatce a jako odměnu dostala diamant, který proměnila za peníze. Nejvíc nás však pobavilo, když důchodkyně vysvětlovala Yettimu, který byl mimochodem původem Slovák, jak se rozmnožovat. Příběh skončil tím, že babička se odstěhovala k moři, které jí nakonec vzalo s sebou. Na zpáteční cestě jsme samozřejmě nemohli vynechat McDonald ‘s, z čehož jsme měli velkou radost.

Text a foto Dominika Seidlová (1.6)

divadlo praha