"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích uspořádala ve čtvrtek besedu s jedním z nejznámějších a nejpřekládanějších českých autorů, Ivanem Klímou, který patří ke slavné generaci společně s Milanem Kunderou či Ludvíkem Vaculíkem.

Spisovatel besedoval se svými čtenáři v refektáři ZUŠ Jindřicha Jindřicha o tématech veskrze zajímavých.  Posluchači se dozvěděli, jak vypadala situace s vydáváním knih za totality, jak vypadala cenzura a kdo ji prováděl, jak vznikla edice Petlice, jež se věnovala samizdatovému vydávání knih či jaký byl pro Ivana Klímu rok strávený v Americe.

Spisovatel přijal i pozvání zdejšího gymnázia a v pátek dopoledne pobesedoval se studenty, kteří budou za měsíc skládat maturitu. Měli tak možnost seznámit se s pohledem na literaturu prostřednictvím povídání o ní přímo se spisovatelem, jenž je známý po celém světě. Klíma si získal svým vyprávěním sympatie studentů, neboť ti se velmi čile hlásili se svými dotazy, a spisovatel i přes svůj úctyhodný věk na všechny neúnavně odpovídal, mnohdy s nadhledem a vtipem.

 Klima1Klima2