"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

seminář a cvičení z biologie - 3.+4. ročník

  • etologie
  • geologické vědy
  • obecná biologie
  • rozšíření učiva botaniky, zoologie a biologie člověka
  • opakování učiva k maturitě

seminář Genetika a ekologie - 4. ročník

  • rozšíření učiva genetiky a ekologie
  • další učivo dle zájmu studentů