"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
 • —Elementární příkazy V/V (input/print)
 • Proměnná, konstanta, primitivní datové typy (int, float, string)—
 • Aritmetické, logické operace, porovnání, přiřazení
 • —Větvení programu IF – ELIF – ELSE—
 • Cykly FOR a WHILE—
 • Funkce, předávání parametrů, návratová hodnota—
 • Datové typy n-tice, seznam, jejich metody (add…)—
 • Práce se soubory (otevření, čtení, zápis)—
 • Výjimky—
 • Třídy a instance tříd (nová třída, metody, self, dědění)—
 • Grafika Tkinter – plátno, souřadnice, základní tvary a barvy—