"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Ve čtvrtek 13.2.2020 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce kategorie I., kterého se zúčastnilo 12 žáků ze tříd 1.8 a 2.8.

     Ve středu 27. listopadu se uskutečnila cvičná zkouška pro uchazeče o mezinárodní certifikát  v anglickém jazyce ´Cambridge English´, ve kterém si mohli studenti otestovat úroveň svých jazykových dovedností.

Kromě tradiční konverzační soutěže v anglickém jazyce (tzv. Olympiády v angličtině) měli studenti středních škol v našem kraji letos poprvé příležitost poměřit svoje dovednosti také v nové online soutěži nazvané KONTEXT, kterou připravila Západočeská univerzita v Plzni.

Ve středu 13. března 2019 proběhlo v Plzni krajské kolo Olympiády v anglickém jazyce.

 Ve čtvrtek 21.2.2019 proběhlo v Domě dětí a mládeže Domino v Domažlicích okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali ve III. kategorii Jan Pittner a Tereza Mlnaříková ze třídy 7.8.

Ve středu 30.1.2019 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kategorie II.B. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 studentů ze tříd 1.6, 2.6, 3.8 a 4.8.

V úterý 29. 1. 2019 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády v anglickém jazyce všech tříd vyššího gymnázia kromě maturitních ročníků.

Ve čtvrtek 22. března se v Domě dětí a mládeže Domino Domažlice uskutečnilo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naše škola měla zastoupení v kategorii III.A a reprezentovali ji Tim Anderle ze 7.8, Dominika Johánková ze 3.4 a Martin Borovička ze 4.6.

Školní kolo Olympiády v AJ 2017/18 - kategorie II.B

V úterý 19.12. 2017 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády v anglickém jazyce tříd 1.6, 2.6. 3.8, 4.8. Soutěž byla rozdělena na poslechovou a ústní část.

Ve středu 8. 2. 2017 se na gymnáziu uskutečnilo školní a zároveň nepostupové kolo Olympiády v AJ pro třídy 1.8, 2.8. Celkem se ho zúčastnilo 20 žáků.

Dne 3. 6. se na Gymnáziu J. Š. Baara uskutečnilo školní (a zároveň nepostupové) kolo soutěže olympiáda v anglickém jazyce, kategorie I.B.

Ve čtvrtek 26. 3. 2015 se uskutečnilo krajské kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěž se konala v Krajském centru vzdělávání a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Plzni. Z okresu Domažlice do krajského kola letos postoupili dva studenti našeho gymnázia.