"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Na Gymnáziu J. Š. Baara probíhá výuka českého jazyka v osmi, šesti a čtyřletém studiu v rámci

ŠVP s dotací čtyři hodiny týdně. První ročníky (1.4, 3.6, 5.8) mají týdně tři vyučovací hodiny. Ve 3. a 4.

ročníku si studenti mohou vybrat volitelný předmět Seminář ČJ.

Jak na nižším, tak na vyšším stupni gymnázia se zaměřujeme v mluvnici, v literatuře i ve slohu

na to,aby studenti byli schopni dobře užít mateřského jazyka při komunikaci, aby jasně formulovali

v různých situacích svá stanoviska, aby byli schopni porozumět jakémukoliv textu, pracovali s ním,

vybrali podstatné a dokázali jej zpracovat. Podporujeme studenty v tom, aby získané schopnosti

a dovednosti tvořivě využili v produktivních činnostech rozvíjejících jejich individuální styl, a rádi

bychom i nadále studenty motivovali k účasti v literárních soutěžích, v tvořivém psaní. V hodinách

literatury je motivujeme k tomu, aby rádi četli, věnujeme se práci s textem tak, aby při interpretaci

textu byli schopni uplatnit získané znalosti o struktuře literárního textu, o literárních žánrech.

Vedeme studenty k tomu, aby dokázali vystihnout podstatné rysy základních period vývoje české

literatury a vyložit její postavení v kontextu světové literatury (vzájemná inspirace, příbuznost,

odlišnost a jejich příčiny). Umožňujeme studentům, aby efektivně a samostatně využívali různých

informačních zdrojů – slovníky, encyklopedie, internet, knihovna. Jsme zapojeni do projektů a

pravidelně se účastníme exkurzí (divadla, výstavy).Vyučující českého jazyka a literatury ve školním roce 2018/2019

JménoPředmětTelefonE-mailKonzultační hodiny
Mgr. Jana Štenglová ČJ, P 379414210 stenglova [AT] gymdom [DOT] cz  
Mgr. Radka Kortusová > ČJ, OV  379414232 kortusova [AT] gymdom [DOT] cz  ÚT 11.45 - 12.35
         
Mgr. Dana Fraňková ČJ, NJ 379414233 frankova [AT] gymdom [DOT] cz  
Mgr. Sylvie Vágnerová ČJ, D 379414233 vagnerova [AT] gymdom [DOT] cz

 PO 8.55 - 9.40

Mgr. Jan Pek ČJ, NJ 379414232 pek [AT] gymdom [DOT] cz  ÚT 13.40 - 14.25
Mgr. Petra Černá  ČJ, OV  379414227  cerna [AT] gymdom [DOT] cz  
Mgr. Petra Váchalová ČJ,NJ,FR 379414234 vachalovap [AT] gymdom [DOT] cz  Po 8.55 - 9.40