"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Jméno                                     Kontakt

Ing. Martina Beberová          beberova [AT] gymdom [DOT] cz

Mgr. Petr Diviš                      divis [AT] gymdom [DOT] cz

Mgr. Dana Fraňková              frankova@gymdom

Mgr. Martin Jakubík               jakubik [AT] gymdom [DOT] cz

Mgr. Marina Mrázová           mrazova [AT] gymdom [DOT] cz

Mgr. Emilie Nosková             noskova [AT] gymdom [DOT] cz

Jan Pek                               pek [AT] gymdom [DOT] cz

Mgr. Pavlína Vondrašová      vondrasovap [AT] gymdom [DOT] cz

Mgr. Petra Váchalová           vachalovap [AT] gymdom [DOT] cz

 

        Nedílnou součástí učebního plánu našeho gymnázia je německý jazyk. Jeho znalost je výhodná kvůli blízkosti hranic a všestranným hospodářským, kulturním, společenským i sportovním kontaktům mezi českými a bavorskými příhraničními regiony.

       Němčina se ve třídách šestiletého a čtyřletého studia vyučuje od prvního ročníku, žáci osmiletého studia s ní začínají v tercii. Hodinová dotace činí ve všech třídách 3 hodiny týdně, studenti posledních a předposledních ročníků se mohou přihlásit ještě na volitelný předmět (studenty označovaný jako seminář) konverzace v německém jazyce, který pak mají 2 hodiny týdně.

       Studenti jsou připravováni s výhledem na složení maturitní zkoušky, a to jak ve formě profilové (školní), tak i společné (státní) maturitní zkoušky. Nadaní a zodpovědní žáci víceletého studia se mohou připravovat rovněž na složení zkoušek potřebných pro získání Německého jazykového diplomu (DSD). Ti mají počet vyučovacích hodin v posledních čtyřech ročnících navýšen o nepovinné specializované semináře. Podrobnější informace o této mezinárodně uznávané zkoušce naleznete v samostatném odkazu.

       Talentovaní žáci mají možnost uplatnit své dovednosti v různých jazykových soutěžích a olympiádách, zájemci o poznání zajímavých míst v Německu a Rakousku se mohou zúčastnit různých exkurzí organizovaných vyučujícími němčiny.

       Nesporným přínosem pro zúčastněné studenty je zapojení do česko-bavorských projektů. V této oblasti vycházíme zejména z dlouhodobé úspěšné spolupráce s Gymnáziem Wernera von Siemense v Regensburgu, jejímž výsledkem se stala již čtyři dvojjazyčná divadelní představení, několik výtvarných projektů a společných exkurzí. Ve školním roce 2015/16 byla navázána spolupráce rovněž s Gerhardinger Realschule Cham a 17. listopadu 2015 byla s touto školou podepsána partnerská smlouva. Již se uskutečnila první vzájemná setkání žáků obou škol. Bližší informace o spolupráci s oběma bavorskými školami a o dosud realizovaných projektech najdete spolu s fotogaleriemi v samostatném odkazu.