"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

5.  října v 5:30 hodin jsme opustili prostory školy a vyrazili na celodenní exkurzi do Německa s hlavním cílem -návštěvou Orlího hnízda. 

V deštivý čtvrtek 12. října se třída 3.4 doplněná o několik dalších studentů vydala na exkurzi do bavorské metropole.

V pondělí 18.4. se vydaly třetí ročníky doplněné několika mladšími studenty do hlavního města Rakouska, Vídně.

Do adventního Norimberku se vydali studenti posledních ročníků čtyř a šestiletého studia.

Ve čtvrtek 2. 10. 2014 se někteří žáci z naší školy vypravili na poznávací výlet do sousedního Německa, přesněji do města Berchtesgaden a jeho okolí.

Dne 22. 4. se první ročníky vyššího gymnázia rozjely na návštěvu jedno z velkých německých jezer nazývaného Chiemsee.

 


Dne 22.4 se zúčastnily třídy 3.6, 5.6 a 7.8 výletu do sousedního Německa po stopách stavitelské činnosti Ludvíka II. Bavorského.

Do bavorské metropole zamířili na svoji exkurzi žáci tříd 5.8 a 3.6.

Staré obrazy i nová auta

V den přijímacích zkoušek vyrazila většina tříd na nejrůznější exkurze. Třídy 3.4 a 5.8 se vydaly nejen za hranice všedních dnů, ale i za hranice republiky, konkrétně do Mnichova. Dopoledne patřilo prohlídce historických pamětihodností v centru města se zasvěceným výkladem Mgr. Emilie Noskové, na odpolední program se studenti rozdělili podle svého zájmu.