"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

 

 

metodik prevence:

Mgr. Pavlína Vondrašová

tel.: 379 414 235

vondrasovap [AT] gymdom [DOT] cz

konzultační hodiny: pondělí od 1000 - 1045

                             kdykoli po domluvě

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Aktivity v rámci vyučování

Škola plná kamarádů

– pro žáky nově nastupujících tříd 1.4, 1.6 a 1.8 proběhl tento projekt ve dnech 2. - 6. září 2016 v Trhanově s cílem podpořit vytváření dobrých vztahů v nových třídních kolektivech

Trestní odpovědnost mladistvých a trestný čin korupce

– beseda pro třídy 5.6, 3.4, 7.8 ve spolupráci s policejní mluvčí PČR Mgr. D. Brožovou

Kyberšikana

– projekt, v jehož rámci proškolení TU nově nastupujících tříd podají ve svých třídách odborné informace včetně důležitých kontaktů, kam se obrátit, pokud se žák ocitne v rizikové situaci

Co dělat, když ... (ochrana obyvatel za mimořádných okolností)

– pro třídy nižšího gymnázia, v rámci hodin OV zajistí dostatek informací jednotliví vyučující OV

Protidrogová problematika probírána v hodinách HV (hippies, underground, punk atd.)

– pro třídy 2.6, 4.8, 1.4, 3.6, 5.8, 2.4, 4.6, 6.8

Memento

– dramatizace románu Radka Johna, divadelní představení pro třídy 1.6, 2.6, 3.6, 4.6, 3.8, 4.8, 5.8, 6.8, 1.4, 2.4

Sexuologická přednáška

– přednáška o sexu a antikoncepci vedená Mudr. Tomášem Budkou, určena pro 1.4, 5.8, 3.6

HIV a AIDS

– beseda o rizikovém chování dospívajících s důrazem na možnost nákazy a přenosu pohlavních chorob

Materiály s protidrogovou tematikou zařazovány do hodiny IVT v rámci práce s textem,   v  hodinách IVT též diskutována možnost zneužití internetu a soc. sítí (včetně kyberšikany) 

V ostatních předmětech (Bi, Ch, Čj, Tv, Ov, Zsv) jsou pro jednotlivé třídy zařazeny ve shodě s minimálním preventivním programem tematické celky, které se zabývají problematikou zneužívání drog (škodlivost drog, negativní působení na organismus, důsledky drogové závislosti), partnerskými a rodinnými vztahy, xenofobií, šikanou (včetně rozpoznání šikany, reagování na ni, oznámení této skutečnosti atd.)

 

Aktivity volnočasové

– škola se zaměřuje na efektivní trávení volného času studentů (nabízíme např. účast ve 4 zájmových a 3 sportovních kroužcích, nově funguje pro zájemce divadelní spolek)

– studenti mohou zdarma využívat školní sportovní stadion

– škola pořádá školní kola sportovních soutěží

– studenti školy každoročně organizují akce Majáles, Lenochod a mnoho dalších zajímavých aktivit

Na webu školy je žákům k dispozici elektronická schránka důvěry