"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

 

1. Společná část

Konají všichni žáci, kteří úspěšně ukončí poslední ročník.

Žák koná 2 zkoušky – 1 povinnou a 1 povinně volitelnou

Předměty:

český jazyk a literatura                   povinná zkouška                       písemná i ústní 

cizí jazyk (anglický, německý, francouzský)          volitelná zkouška  písemná i ústní 

matematika                                       volitelná zkouška                      písemná 

matematika+                                     nepovinná volitelná zkouška    písemná  

 

2. Profilová část

Konají všichni žáci, kteří úspěšně ukončí poslední ročník.

Žák si vybere z nabídky předmětů 2 povinné profilové zkoušky.

Nabídka předmětů:

anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, matematika, chemie, fyzika, biologie, zeměpis, informatika a výpočetní technika, výtvarná výchova.

 

Nepovinné zkoušky:

až 2 nepovinné zkoušky si žák může zvolit ze stejné nabídky předmětů.

Všechny zkoušky se konají ústní formou.  

 

Další podmínky:

Konal-li žák ve společné části maturitní zkoušky zkoušku z matematiky, musí si v profilové části zvolit cizí jazyk.

Konal-li žák ve společné části maturitní zkoušky zkoušku z matematiky, může si matematiku zvolit v profilové části.   

   

Vyvěšeno 15. 11. 2019

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka gymnázia

 

______________________

Oznámení ředitelky školy

Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

(1) Název Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
(2) Důvod a způsob založení viz Zřizovací listina
(3) Organizační struktura viz Organizační struktura
(3.1) Seznam podřízených povinných subjektů  
(3.2) Zřizované organizace  
(4) Kontaktní spojení  
(4.1) Kontaktní pošt. adresa Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323,
Pivovarská 323
344 42 Domažlice
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Pivovarská 323
344 42 Domažlice
(4.3) Úřední hodiny 7:15 - 13:45
(4.4) Telefon 379 414 211
379 725 464 (ředitelka)
379 414 222 (školní jídelna)
(4.5) Číslo faxu 379 725 957
(4.6) Adresa internetové stránky http://www.gymdom.cz
(4.7) Adresa e-podatelny gwtgiqs
(4.8) Další elektronické adresy gjsb [AT] gymdom [DOT] cz
(5) Případné platby lze poukázat č. účtu 5472200257/0100
(6) IČ 48342912
(7) DIČ není plátcem DPH
(8) Dokumenty  
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád GJŠB
Výroční zpráva o činnosti organizace
Školní vzdělávací program

(8.2) Rozpočet

Rozvaha 2017
Příloha účetní uzávěrky 2017
Výkaz zisku a ztrát 2017
Rozpočet 2018

(9) Žádosti o informace viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(10) Příjem žádostí a dalších podání viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(11) Opravné prostředky viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(12) Formuláře Formuláře
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14.2) Vydané právní předpisy  
(15) Úhrady za poskytování informací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o vyšší úhrad za poskytování informací  
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv  
(16.2) Výhradní licence  
(17) Výroční zpráva

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva Gymnázia J. Š. Baara Domažlice podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Výroční zpráva Gymnázia J. Š. Baara Domažlice podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

 

 

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka školy