"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Pivovarská  323, 344 42 Domažlice                                      tel. 379 414211

 

 

Oznámení ředitelky školy

V souladu s ustanoveními § 63, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

vyhlašuji

 

přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2018/2019.

 

Doplňovací přijímací řízení do 5. ročníku osmiletého studia,

doplňovaný obor:   79-41-K/81 Gymnázium všeobecné

 

Termín podání přihlášek: do 11. 6. 2018

 

Maximální počet přijímaných uchazečů:  3

Kritérium:

prospěch ze ZŠ lepší než 1,7 - tj. průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí a z konce osmého ročníku a z 1. pololetí devátého ročníku.

Průměry prospěchu na vysvědčeních se vypočítávají vždy bez výchov.

 

 

 

Vyvěšeno:  6. 6. 2018                                                                                                            Mgr. Jana Štenglová

                                                                                                                                             ředitelka gymnázia